Left Right
Naše služby

Naše služby

Občanské právo

Příprava a sepis občanskoprávních smluv, náhrada
škody, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, zastupování v řízení
před soudy, kompletní právní servis při koupi a prodeji nemovitostí, včetně
advokátní úschovy, nájem, podnájem nemovitostí, sepisování smluv (kupní,
darovací, zástavní, etc.), právní analýzy.

Obchodní právo

V rámci založení nové obchodní společnosti Vám
připravíme kompletní dokumentaci nutnou pro zápis daného typu společnosti nebo
družstva do obchodního rejstříku. Poradíme Vám s koupí obchodního podílu nebo
akcií, výměnou jednatele, člena představenstva nebo dozorčí rady. Vypracujeme
pro Vás potřebnou smluvní dokumentaci a příslušné návrhy a smlouvy.

Insolvenční právo

Potřebujete podat insolvenční návrh, přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení, incidenční žalobu nebo zastupovat ve věřitelském výboru? Poskytování právních služeb Vám nabízíme i v oblasti insolvenčního práva.

Trestní právo

Zastupování obviněných před orgány činnými v trestních řízeních, včetně obhajoby a to ve věcech všech trestných činů, právní rozbor věci, strategie obhajoby, konzultace. Sepis trestních oznámení, zastupování při podání vysvětlení. Advokát Mgr. Bc. Lukáš Bělský Vás jako poškozeného zastoupí v trestním řízení a řádně uplatní Vaše nároky na náhradu škody.

Rodinné právo, rozvody

Zastupování v řízeních o rozvod manželství. Zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem, vypracování dohod. Sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů a další právní servis v oblasti rodinného práva.

Správní právo

Advokátní kancelář Mgr. Bc. Lukáše Bělského Vám nabízí zastupování v řízení před správními orgány a před soudy rozhodujícími ve správním řízení. Poradí Vám při zadávání veřejných zakázek a v otázkách stavebního práva.

Přestupkové právo

V oblasti přestupkového práva a v rámci řešení přestupků v dopravě Vám nabízíme poskytování právních služeb v situacích jako je překročení povolené rychlosti, jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné nebo psychotropní látky, při spáchání dopravní nehody nebo při ujetí od dopravní nehody.

Právo územních samosprávných celků

Poskytování právních služeb obcím a městům v souvislosti s výkonem samostatné a přenesené působnosti, včetně zastupovaní před soudy a jinými správními orgány.

Vymáhání pohledávek a exekuce

Poskytujeme soudní vymáhání pohledávek a případné exekuce. Spolupracujeme se soudním exekutorem.